رمپ اتومبیل ساحلی

  • Beach car ramp

    رمپ ماشین ساحلی

    فناوری اتصال دوبل به کاربر اجازه می دهد تا ابتدا جمع شود و سپس رمپ را به اندازه کافی برای بسته بندی در یک فضای باریک بچرخاند.
    اتصال مضاعف برای بسته بندی: فناوری دو اتصال به کاربر اجازه می دهد تا ابتدا جمع شود و سپس رمپ را به اندازه کافی برای بسته بندی در یک فضای باریک مانند زیر ATV یا پشت صندلی کامیون بچرخاند. این رمپ ها مشکل ذخیره سازی را برطرف می کنند و برای فضاهایی مناسب هستند که با رمپ های معمولی نمی توان به آنها دست یافت.