چهار عملکرد اساسی تایر موتور سیکلت

چهار عملکرد اساسی تایر موتور سیکلت

12

1. از وزن و بار بدن خودرو پشتیبانی کنید:

وزن بدنه ماشین ، پرسنل ، چمدان و غیره را تحمل کنید ، عمدتا با استفاده از حجم هوا و فشار در تایر برای تحمل وزن و بار بدنه ماشین ، بنابراین حفظ فشار مناسب هوا بسیار مهم است.

2 انتقال نیروی محرکه و نیروی ترمز:

برای حرکت دادن ماشین به جلو یا توقف ، باید قدرت موتور و ترمز را به سطح جاده منتقل کنید. این عمدتا از طریق نیروی اصطکاک لاستیک تایر است. وقتی محدودیت لاستیک از حد استارت سریع یا ترمز اضطراری فراتر رود ، می توان باعث بیکاری و لغزندگی خودرو شد که بسیار خطرناک است.

3 جهت خودرو را تغییر داده و حفظ کنید:

تحت کنترل شوالیه ، ماشین می چرخد ​​یا در مسیر مورد نظر مستقیم جلو می رود. این عملکرد عمدتا از طریق اصطکاک و کشش لاستیک تایر و استحکام ساختار تایر انجام می شود. هرگاه سرعت چرخش از حد تایر بیشتر شود ، حرکت در جهت دلخواه غیرممکن خواهد بود ، که بسیار خطرناک است. بنابراین ، لطفا به سرعت اتومبیل سواری توجه کنید.

4. کاهش تأثیر جاده:

این عملکرد به اصطلاح "راحتی رانندگی" است که می تواند دست اندازهای ناشی از ناهموار بودن جاده را کاهش دهد. این عملکرد عمدتا از طریق حجم هوا و فشار در تایر ، کشش لاستیک و کشش ساختار لاستیک است. بنابراین ، فشار باد تایر نمی تواند زیاد یا زیاد باشد. لطفاً آن را در فشار مناسب تایر حفظ کنید.


زمان ارسال: 21 اکتبر -20-2020